مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث- اخبار نشریه
شیوه‌ نامه پذیرش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اطلاعیه مهم:با توجه به حجم مقالات قبلی و ویژه نامه های آتی و همچنین جهت تطابق بیشتر با آیین نامه جدید نشریات علمی ، مجله علمی-پژوهشی پژوهش نامه قرآن و حدیث از ابتدای دی 97  تا پایان خرداد 98 پذیرش مقاله جدید نخواهد داشت و مقالاتی که طی این مدت ارسال شوند، کأن لم یکن تلقی خواهند شد. 
   ضمنا بر اساس مصوبه هیأت مدیره انجمن، از این پس هزینه داوری مقالاتی که پس از بررسی اولیه واجد شرایط جهت ارسال برای داوری تشخیص داده می شوند و نیز هزینه های مقالاتی که در داوری و هیأت تحریریه برای چاپ تأیید شده اند (هزینه ویراستاری علمی،ویراستاری ادبی، ترجمه چکیده،صفحه آرایی و چاپ) برعهده صاحبان مقالات خواهد بود.
   مقاله دریافتی تا پایان آذر 97 : چنانچه تا پانزدهم اسفند 97 ، تأیید آن به نگارنده محترم اعلام نشده باشد، به منزله مردودی مقاله است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث:
http://pnmag.info/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب